Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (Artikel 13 van het Begrotingspact)

De commissie geeft het lid De Grave enkele overwegingen mee ter voorbereiding op zijn deelname aan de Interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU op 30 oktober 2017. Hij kondigt aan tijdens de vergadering van 31 oktober 2017 een korte terugkoppeling te zullen geven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren