Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM(2017)335 (34.750)

-
E170024

Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

De commissie besluit de behandeling van het agendapunt aan te houden tot de vergadering van dinsdag 31 oktober 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren