Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2017 (CXXI)

-
Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018

Brieven van de minister van Financiën van 29 september 2017 (CXXI, H) en 13 oktober 2017 (CXXI, I)

De commissie besluit het Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer