Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170032 - Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

- 32317, IF

JBZ-Raad

De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 12-13 oktober 2017 (32317, IF). Het lid Van Hattem (PVV) wenst naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 28 november 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren