Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 november 2017
1.
34215, AB

verslag van een nader schriftelijk overleg inzake het actieplan voor maatregelen ter ondersteuning van Italië, verminderen van druk op de Centraal Mediterrane route en het vergroten van de solidariteit

De commissie neemt kennis van de brief d.d. 7 november 2017 van de staatssecretaris van J&V in reactie op nadere vragen van de PVV-fractie (34215, AB).

2.
E170032

Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

De commissie besluit de inbrengdatum aan te houden tot 12 december 2017. Op verzoek van de commissie zal tevens worden nagegaan of de leden van de commissie ook kunnen deelnemen aan de technische briefing over het Schengenpakket die de commissie J&V van de Tweede Kamer heeft verzocht en die naar verwachting begin december zal plaatsvinden.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) het BNC-fiche over de uitvoering van de Europese Migratieagenda in een eerstvolgende vergadering te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren