Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 28 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160016 - Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

- 32317, IF

Brief inzake Verslag JBZ-raad 12 en 13 oktober 2017; JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal worden rondgestuurd in de commissie zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren