Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 28 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170030 - Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

-
32317, IF

Brief inzake Verslag JBZ-raad 12 en 13 oktober 2017; JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal worden rondgestuurd in de commissie zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

-
E170030

Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De commissie geeft aan nog enkele vragen te hebben naar aanleiding van het BNC-fiche inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda, maar besluit eerst het antwoord van de regering op de brief van 23 oktober 2017 met vragen over de migratieagenda af te wachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren