Dinsdag 19 december 2017, commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Deskundigenbijeenkomst

5.Rondvraag


Korte aantekeningen