Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 december 2017
1. 32317, IH

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7-8 december 2017 (32317, IH) voor kennisgeving aan. Het lid Van Hattem (PVV) heeft aangegeven het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 december 2017 af te wachten, alvorens schriftelijke vragen over deze JBZ-Raad te stellen.

2. E170032

Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

Het lid Overbeek (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de technische briefing inzake het Schengenpakket, dat op 28 november 2017 in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. Op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) besluit de commissie inbreng voor schriftelijk overleg inzake Schengen aan te houden tot 16 januari 2018.

3. Rondvraag

Op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) besluit de commissie inbreng voor nader schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de Europese Migratieagenda (zie E170030) te agenderen op 16 januari 2018, ervan uitgaande dat het antwoord van de regering op de brief van 23 oktober 2017 is ontvangen. Daarbij heeft het lid Strik aangegeven de mededeling van de Europese Commissie inzake een mogelijke koers op het gebied van de externe en interne dimensie van migratiebeleid (zie COM(2017)820) van 7 december 2017 bij de nadere vragen te zullen betrekken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren