Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170032 - Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

- E170032

Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

Het lid Overbeek (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de technische briefing inzake het Schengenpakket, dat op 28 november 2017 in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. Op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) besluit de commissie inbreng voor schriftelijk overleg inzake Schengen aan te houden tot 16 januari 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren