Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 januari 2018
1. 32317, IN

Verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 december 2017

De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 december 2017 (32317, IN) en neemt het voor kennisgeving aan.

2. E170030

Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De commissie besluit het antwoord van de regering op de brief van 23 oktober jl. inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda af te wachten en inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 23 januari 2018.

3. E170032

Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 23 januari 2018.

4. 32317, IO

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 6-7 juli 2017

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 23 januari 2018.

5. Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De leden Stienen (D66) en Overbeek (SP) hebben te kennen gegeven aanwezig te willen zijn bij de bijeenkomst met de Nederlandse ambassadeurs op 1 februari 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren