Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 23 januari 2018
1. 32317, IP

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 25-26 januari 2018 (32317, IP) en neemt die voor kennisgeving aan.

2. E170030

Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van J&V van 22 januari 2018 in antwoord op vragen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda en besluit op 30 januari 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

3. E170032

Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

Het lid Van Hattem (PVV) ziet af van schriftelijk overleg naar aanleiding van de Europese voorstellen om het Schengengebied te handhaven en te versterken.

4. 32317, IO

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 6-7 juli 2017

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 12 januari 2018 (32317, IO) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren