Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 februari 2018
1.
E170030

Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De commissie stelt een conceptbrief met nadere vragen aan de staatssecretaris van J&V inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda. De fractie van SP sluit zich bij de vragen van de fractie van GroenLinks aan.

2.
Uitnodiging ICM "The UN Global Compacts on refugees and migrants and the role of Parliaments"

De commissie besluit het lid Wezel (SP) af te vaardigen naar de conferentie "The UN Global Compacts on refugees and migrants and the role of Parliaments" in Brussel op 27 februari 2018.

3.
Inventarisatie behoefte aan deskundigenbijeenkomst en mondeling overleg inzake GEAS

De commissie besluit, op initiatief van het lid Stienen (D66), de staatssecretaris van J&V uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake de Europese voorstellen in het GEAS-pakket. Voorts besluit de commissie een brief naar de staatssecretaris te sturen met het verzoek om de Kamer van tevoren per brief te informeren over de stand van zaken van deze voorstellen. De commissie verzoekt de staf een conceptbrief op te stellen, die op 13 februari 2018 ter vaststelling zal worden geagendeerd.

De commissie besluit tevens een technische briefing te organiseren inzake het GEAS-pakket om beter inzicht te krijgen op de stand van zaken van de verschillende Europese voorstellen. De commissie wenst deze technische briefing vóór de Algemene Europese Beschouwingen van 13 maart 2018 te houden, waarbij de voorkeur uitgaat naar 20 februari 2018. De commissie besluit de verdere bespreking van het mondeling overleg en de technische briefing op 13 februari 2018 te agenderen.

4.
Uitnodiging bijeenkomst JPSG Europol 18-19 maart 2018 te Sofia

Het lid Wezel (SP) heeft aangegeven het lid Oomen (CDA) te willen vervangen tijdens de bijeenkomst van de JPSG op 18-19 maart 2018 in Sofia.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren