Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 februari 2018
1. Mondeling overleg inzake GEAS

voorstellen betreffende het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

De commissie besluit de staatssecretaris van J&V op 10 april 2018 uit te nodigen voor een mondeling overleg over de Europese voorstellen betreffende het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

2. 34088, I

Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijnen

De commissie besluit het antwoord van de staatssecretaris van J&V d.d. 5 februari 2018 te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris inzake de herziening van het GEAS op 10 april 2018.

3. E170033 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2018

Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

De commissie besluit bestaande prioriteiten te handhaven en de volgende voorstellen als prioritair aan te merken:
Annex I: - 18. Mededeling over een mogelijke uitbreiding van de taken van het nieuwe Europees Openbaar Ministerie tot terrorismebestrijding, op basis van artikel 86, lid 4, VWEU
Annex II: - 9. Wetgevingsinitiatief voor een betere beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten van EU-burgers en van hun familieleden die geen EU-burger zijn.

4. 32317, IQ

De commissie neemt het verslag van de JBZ-Raad van 25-26 januari 2018 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren