Korte aantekeningen vergadering Commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Terugkoppeling Europese parlementaire week 19 en 20 februari 2018 in Brussel

Het lid Van Rij (CDA) geeft een korte terugkoppeling van zijn deelname en de deelname van het lid Ester (ChristenUnie) aan de Europese parlementaire week (EPW) op 19 en 20 februari 2018. Een schriftelijk verslag volgt nog.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren