Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180004 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

- Nabeschouwing deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de EMU

De leden van de commissies Financiën en Europese Zaken blikken kort terug op de deskundigenbijeenkomst van 13 februari 2018. De commissies stellen vast dat de bijeenkomst tot interessante inzichten heeft geleid.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren