Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-07, B - Raad voor Economische en Financiële Zaken

verslag Eurogroep en ECOFIN 19 en 20 februari 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E180006 en E170014

Het verslag zal op 13 maart 2018 weer geagendeerd worden ten behoeve van het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren