Dinsdag 20 maart 2018, Commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
CXXV, A en E170014 (34.844)

Europees Semester 2018 en toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

Inbreng ten behoeve van schriftelijke voorbereiding van het mondeling overleg van 24 april 2018

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen