Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180004 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

- 21.501-07, C - Raad voor Economische en Financiële Zaken

geannoteerde agenda Eurogroep en ECOFIN 12 en 13 maart 2018 met betrekking tot de dossiers E170014, E170024, E180002 t/m E180006 en Europees Semester 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de vergadering van de Eurogroep en ECOFIN van 12 en 13 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren