Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170030 - Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

-
32317, IR - JBZ-Raad

Geannoteerde agenda met betrekking tot o.m. E170030, E110005, E130041, E160024

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren