Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-07, B - Raad voor Economische en Financiële Zaken

verslag Eurogroep en ECOFIN 19 en 20 februari 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E180006 en E170014

De leden van de CDA-fractie (Van Rij) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over het verslag van de vergadering van de Eurogroep en ECOFIN-Raad op 19 en 20 februari jl. (21.501-07,B). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren