Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 maart 2018
1.
E170030

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De commissie bespreekt het verslag van een nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de Europese migratieagenda (34215, AD). Het lid Strik (GroenLinks) wenst naar aanleiding hiervan in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 10 april 2018.

2.
Terugkoppeling migratiebijeenkomst Raad van Europa in Amman, Jordanië

Het lid Stienen (D66) geeft een mondelinge terugkoppeling over haar deelname aan bijeenkomst van de 'Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons' van de Parlementaire Assemblee Raad van Europa in Amman, Jordanië.

3.
Uitnodiging ICM Europees Parlement over implementatie van het Dataprotectiepakket - 15 mei 2018

De commissie bespreekt de uitnodiging, maar stelt vast dat geen van de leden beschikbaar is voor deelname aan de ICM. De commissie constateert dat de uitnodiging tevens bij de vergadering van commissie J&V is geagendeerd en besluit dit af te wachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren