Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170030 - Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

-
E170030

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De commissie bespreekt het verslag van een nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de Europese migratieagenda (34215, AD). Het lid Strik (GroenLinks) wenst naar aanleiding hiervan in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 10 april 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren