Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180008 - Commissiemededeling: een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan

-
Strategie Westelijke Balkan

Commissiemededeling: een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over de Commissiemededeling COM(2018)65 Een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan. De fracties geven aan de aangekondigde strategie van de Europese Commissie desgewenst te zullen betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 10 april 2018.

-
21.501-02, F - Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 en 21.501-20, Q - Europese Raad

Verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 maart 2018 en Verslag Europese Raad van 22 en 23 maart 2018

De commissie neemt kennis van de recente verslagen van de Europese Raad en de Raad Algemene Zaken en besluit deze desgewenst te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 10 april 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman