Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170030 - Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

-
E170030

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de Europese migratieagenda

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en GroenLinks (Strik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren