Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150033 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

-
21 501-07, H

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 24 en 25 mei 2018 (Europees Semester 2018, E160051, bankenunie, verdieping EMU)

De commissie besluit - op voorstel van het lid Prast (D66) - in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad op 24 en 25 mei 2018 (21.501-07,H). De inbrengdatum wordt vastgesteld op 5 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren