Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
21 501-07, H

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 24 en 25 mei 2018 (Europees Semester 2018, E160051, bankenunie, verdieping EMU)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de geannoteerde agenda en het verslag met betrekking tot de Eurogroep en Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018, is geleverd door de leden van de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren