Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)

-
T02382

Toezegging Eindresultaat onderhandelingen Europees Openbaar Ministerie ter beoordeling voorleggen (33.709)

De commissie besluit toezegging T02382 als openstaand te blijven beschouwen, gelet op de nadere invulling van functies en samenwerkingsafspraken voor het Europees Openbaar Ministerie daadwerkelijke van start zal gaan. De minister van J&V wordt verzocht de commissie te informeren over de voortgang van deze voorbereidingen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren