34.966

EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM(2018)212Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de versterking van de veiligheid van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten die zijn afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen - COM(2018)212.

Voor meer informatie zie E-dossier E180009.


Kerngegevens

begonnen

17 april 2018

titel

EU-voorstel: verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de veiligheid van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten die zijn afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen COM(2018)212

schriftelijke voorbereiding


Documenten