Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
Toekomst van Europa (E170014)

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake informatieverzoeken met betrekking tot de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018; Europese Raad

De commissie verzoekt een vraag van het lid Kox (SP) over het voornemen om regionale platforms voor ontscheping in derde landen te ontwikkelen te betrekken bij een voorgenomen schriftelijk overleg van de commissie I&A/JBZ hierover naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad van 28-29 juni 2018 en een notitie van de Commissie Meijers. De commissie verzoekt de staf eveneens met betrekking tot deze derde landen achtergrondinformatie te verzamelen.

-
21.501-02, K en 21.501-20, R

Geannoteerde agenda en verslag Raad Algemene Zaken 26 juni 2018 en geannoteerde agenda Europese Raad 28 en 29 juni 2018

Verwijzend naar de besluitvorming bij agendapunt 7, besluit de commissie dit agendapunt verder voor kennisnemen aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman