Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt (34.211)

-
E150042 + E150043

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren