Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-07, M

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2018 (E180006, E180002, E170014, E150033)

De commissie neemt kennis van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren