Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 september 2018
1.
34 309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Stienen), PVV (Van Hattem), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Strik).

2.
32.317, JF

Brief Minister voor Rechtsbescherming d.d. 31 augustus 2018 inzake verzoek tot instemming ontwerpbesluiten tot machtiging lidstaten tot aanvaarding van een zestal landen bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag

De commissie besluit de Kamer te adviseren om in te stemmen met de voorliggende ontwerpbesluiten.

3.
32 317, JB

Verslag nader schriftelijk overleg d.d. 3 juli 2018 over het verslag van de JBZ-Raad 12-13 oktober

De commissie besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door de fractie van de PVV (van Hattem).

4.
32 317, JD

Verslag van de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

5.
34215, AH

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de brief van de Commissie Meijers over de externe dimensie van het Europees asielbeleid en naar aanleiding van drie aanbevelingen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa; Europese Raad

De commissie besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door de fractie van D66 (Stienen) en GroenLinks (Strik).

6.
E180013

Voorstellen van de Europese Commissie inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

7.
E180019

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Global Compact inzake gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 30 augustus 2018 over de Global Compact inzake gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen voor kennisgeving aan te nemen.

8.
E170030

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het voortgangsverslag van de Europese Commissie inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda; EU-voorstellen: Europese Migratieagenda

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 16 juli 2018 over het voortgangsverslag van de Europese Commissie inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda voor kennisgeving aan te nemen.

9.
34 931

Uitnodiging en conceptprogramma voor de bijeenkomst van de JPSG Europol op 24 en 25 september 2018 te Brussel

De commissie neemt de uitnodiging en het conceptprogramma voor de bijeenkomst van de JPSG Europol voor kennisgeving aan. De leden Oomen (CDA) en Wezel (SP) zullen aan de bijeenkomst deelnemen.

10.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie neemt kennis van de conceptlijst vragen en aandachtspunten ten aanzien van de uitvoerbaarheid van wetgeving. Kamerleden kunnen dit hulpmiddel gebruiken bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgestelde wetgeving. Het betreft een pilot, die in maart 2019 geëvalueerd zal worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren