Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215)

-
34215, AH

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de brief van de Commissie Meijers over de externe dimensie van het Europees asielbeleid en naar aanleiding van drie aanbevelingen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa; Europese Raad

De commissie besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door de fractie van D66 (Stienen) en GroenLinks (Strik).

-
E170030

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het voortgangsverslag van de Europese Commissie inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda; EU-voorstellen: Europese Migratieagenda

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 16 juli 2018 over het voortgangsverslag van de Europese Commissie inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren