Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)

-
E130041

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage EOM

De commissies besluiten op 16 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren