Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215)

-
34215 / 21501-20, AI

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de notitie van de Commissie Meijers over de externe dimensie van het Europees asielbeleid en naar aanleiding van drie aanbevelingen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa; Europese Raad

De brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 5 november 2018 (EK 34.215 / 21.501-20, AI) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren