Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-07, X

Brief ter aanbieding van het verslag van de vergadering van de Eurogroep van 19 november 2018 (onder meer dossiers E170014, E180006, E150033 en E180029)

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep van 19 november jl. (21.501-07, X) voor kennisgeving aan te nemen.

- 21.501-07, Y

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 december 2018 (onder meer dossiers E180002, E180005, E180006 en E150033)

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 december 2018 (21.501-07,Y) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren