Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 (34.655)

-
34655, A - Verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Brief van de minister van SZW van 20 december 2018 in reactie op brief van de commissie van 8 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34655, A)

De commissie besluit op 5 februari 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren