Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 (34.655)

-
34655 - Verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Brief van de minister van SZW van 20 december 2018 in reactie op brief van de commissie van 8 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34655, A)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten). De fractie van de VVD sluit zich hierbij aan. De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie, zodat fracties de gelegenheid hebben zich desgewenst aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren