Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers

De commissie besluit de Aanbeveling (EU) 2019/243 van 6 februari 2019 betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers opnieuw te agenderen zodra het BNC-fiche beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer