Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 5 maart 2019
1.
COM(2019)8

Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering en de Europese Commissie naar aanleiding van de Mededeling COM(2019)8.

2.
Terugkoppeling Europese Parlementaire Week 18 en 19 februari 2019

Het lid Van Rij (CDA) doet mondeling verslag van de bijeenkomst.

3.
Werkbezoek Brussel, 3 en 4 maart 2019

De leden Van Rij (CDA) en Kok (PVV) geven een korte terugkoppeling van het werkbezoek aan Brussel.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren