Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 12 maart 2019
1.
E190004

Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

De leden van de fracties van de CDA (Van Rij) en de PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg. De brief zal via de mail ter controle worden voorgelegd aan de leden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren