Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 (34.655)

-
34.655, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatieverordening sociale zekerheid; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 16 april 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren