Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 (34.655)

-
34.655, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatieverordening sociale zekerheid; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) op 14 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren