Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 23 april 2019
1.
35.191, A

Bespreking verslag schriftelijk overleg besluitvorming in het fiscale beleid van de EU

De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg inzake Mededeling COM(2019)8 over de besluitvorming in het fiscale beleid van de EU voor kennisgeving aan te nemen.

2.
COM(2019)177

Mededeling van de Commissie: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU (d.d. 9 april 2019)

Op voorstel van de heer Van Apeldoorn (SP) besluiten de commissies Mededeling COM(2019)177 inzake de besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid opnieuw te agenderen, na ontvangst van het BNC-fiche.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren