Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
21.501-20, AG

Geannoteerde agenda informele Europese Raad van 9 mei 2019

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Informele Europese Raad van 9 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman