Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 (34.655)

-
34 655, C

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de herziening EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 8 juli 2019 (EK 34655, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren