Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van het onderwerp EU en de rechtsstaat.


Stand van zaken

Naar aanleiding van het verschijnen van het EU-Rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het Actieplan voor Europese Democratie en de Strategie ter versterking van de toepassing van het EU-Handvest heeft de Eerste Kamer op 8 februari 2022 en 15 maart 2022 met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een themadebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU gevoerd. Tijdens dat debat zijn drie moties ingediend.

Zie ook de themapagina Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 3 mei 2023 nadere vragen aan de minister van BZK voorgelegd naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg van 4 april 2023 (EK, AK met bijlagen) over de brief van 23 december 2022 (EK, AG met bijlage) inzake de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie.


Kerngegevens

begonnen

3 oktober 2019

titel

EU en de rechtsstaat

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-91] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-91] documenten