Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 (34.655)

-
E160052

Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake afschrift rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Op voorstel van de leden van de CDA-fractie (Essers) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) wordt de inbrengdatum voor schriftelijk overleg bepaald op 5 november 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren