Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 (34.655)

-
E160052

Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake afschrift rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Essers).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren